ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ระดับภาค

School Director

 

นางสาวจีรพร  โคมแก้ว
ผู้อำนวยการ

Edu-Gov Links

Educations

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านแหลมยางนาได้เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาและได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชุมพร ได้ต่อยอดความรู้ เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแหลมยางนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้

      

 

 

ผังบริหารงานโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีวิชิต   สุขประวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

น.ส.จรินทร์   จันทร์เชย
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

างรุ่งรวิน   นวลลภ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางจรัสศรี   เพชรสมุทร
วหน้าฝ่ายงบประมาณ

น.ส.ภัคจิรา  พลัดตะโก
หัวหน้าฝ่ายทั่วไป  

kruTong.jpg
นางสาวจรินทร์  จันทร์เชย
พนักงานราชการ

S__1220620.jpg
นางสาวภัคจิรา  พรัดตะโก

ครูผู้ช่วย

Krupen.jpg
นางรุ่งรวิน   นวลลภ
ครูชำนาญการ

Krusi.jpg
นางจรัสศรี   เพชรสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

Krupop.jpg
นางสาวสาวิตรี   ทองลิ้ม

ครูอัตราจ้าง

ติดต่อกับทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา

95/3 หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ตำบลตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร : 86220

โทรศัพท์ : 077979314

em@il : webmaster@lyn.ac.th