กิจกรรม

     
 ออกกำลังกาย โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สพป.ชพ.2 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน