• แจ้งเปิดเรียนชดเชยในช่วงสถานการ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 
  • สพป.ชพ2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแหลมยางนา
  • การเปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ ที่1 กุมภาพันธ์ 2564