เว็บไซต์จะครบกำหนดต่ออายุการใช้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เอกสารส่งทางอีเมล์แล้ว หรือสอบถามที่ 081-8783521

School Director

 

นางสาวจีรพร  โคมแก้ว
ผู้อำนวยการ

Edu-Gov Links

Educations

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

1/06/64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ออนไลน์ / 2563                               

03/06/64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

14/06/64 ประเมินสถานการณ์ก่อนเปิดเรียนแบบ On site

  

welcome

sawasdeeโรงเรียนบ้านแหลมยางนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินการทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของทางโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ต่อไป

ในขณะนี้คณะผู้จัดทำเว็บไซต์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพประกอบ กิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว และที่กำลังจะทำ โดยมีเป้าประสงค์มุ่งพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนก็ยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ รวมทั้งการให้การสนับสนุนและความร่วมมือจากทางผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียนของเราต่อไป หากท่านพบเห็นปัญหาใดๆ ต้องการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางโรงเรียนยินดีรับฟัง ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ทุกเมื่อ

 

 

 

 

ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ ทุกการช่วยเหลือ ทุกความห่วงใยที่ท่านได้สอบถามกันเข้ามา โปรดกลับมาเยี่ยมเราอีกครั้ง แล้วจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นลำดับต่อไป

คณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา

ติดต่อกับทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา

95/3 หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ตำบลตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร : 86220

โทรศัพท์ : 077979314

em@il : webmaster@lyn.ac.th