เว็บไซต์จะครบกำหนดต่ออายุการใช้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เอกสารส่งทางอีเมล์แล้ว หรือสอบถามที่ 081-8783521

School Director

 

นางสาวจีรพร  โคมแก้ว
ผู้อำนวยการ

Edu-Gov Links

Educations

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร-เจ้าหน้าที่

(ตารางแสงตำแหน่ง เพศ จำนวน บุคลากร)

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น

(ตารางแสดงจำนวนตามระดับชั้น แยกชาย-หญิง จำนวน)

ข้อมูลอาคารสถานที่

(ตารางแสดงชื่ออาคาร รูปแบบ จำนวน)

ติดต่อกับทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา

95/3 หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ตำบลตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร : 86220

โทรศัพท์ : 077979314

em@il : webmaster@lyn.ac.th