เว็บไซต์จะครบกำหนดต่ออายุการใช้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เอกสารส่งทางอีเมล์แล้ว หรือสอบถามที่ 081-8783521

School Director

 

นางสาวจีรพร  โคมแก้ว
ผู้อำนวยการ

Edu-Gov Links

Educations

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

 

ผังบริหารงานโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีวิชิต   สุขประวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

น.ส.จรินทร์   จันทร์เชย
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

างรุ่งรวิน   นวลลภ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางจรัสศรี   เพชรสมุทร
วหน้าฝ่ายงบประมาณ

น.ส.ภัคจิรา  พลัดตะโก
หัวหน้าฝ่ายทั่วไป  

ติดต่อกับทางโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา

95/3 หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ตำบลตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร : 86220

โทรศัพท์ : 077979314

em@il : webmaster@lyn.ac.th